Ο τελευταίος Ασπροκόρακας

Το έργο,  σατιρίζει τη μεγαλομανία, την αρτηριοσκλήρωση και την υποκριτική συμπεριφορά μιας ελληνικής αστικής οικογένειας, που ζει για να υπηρετεί το «Όνομα» και τους ένδοξους προγόνους της, ενώ είναι τυφλή στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών της.